Sømnaledelse mener statsforvalteren har misforstått Kvaløya-oppdrett