Bonde vant frem i tingretten, men nå er forsikringsselskapet frifunnet i lagmannsretten