Riksan­tikvaren:– Statusen gir noen begren­singer, men også mulig­heter

foto