Kommune­direk­tøren har fått bekym­rings­melding; aldri sett slik fart i antallet leder­fratre­delser