Helse Nord-sjefens kuttliste anslås å redusere underskuddet fra 1,3 til 1,1 milliarder kroner