Foreslår å redusere tomteprisen med 50.000 kroner i dette boligfeltet