Av sikkerhetshensyn strenger selskapet alle sine anlegg onsdag og torsdag, for mottak il Shmil og til Retura. Renovasjonskjøringen i Sømna torsdag innstilles.

– Vi vil sende ut sms-varsling til de kundene som blir berørt om når vi planlegger neste tømming så snart dette er avklart. For de rutene som blir kjørt ber vi om at kundene selv vurderer hvordan de kan sikre dunken. Vurderes det ikke forsvarlig å sette fram dunken, må man vente til neste tømming og heller sette fram ekstra sekk med sortert avfall, skriver selskapet, som understreker at sikkerheten må komme først.