Folket på Ylvingen vil ryggingen om bord i ferja til livs