Havida skal bygge stort og ansette mange det neste året