Kommunalministeren vil gi kommunene mer makt over strandsonen

foto