Går inn i utvalg som skal utrede kvinnehelse

foto