Statsforvalteren har friskmeldt gammel avfallsplass

foto