Hytte som «pensjonistbolig» i ti år åpner for presedens

foto