Vil anbefale plan for nytt slakteri på Lovund

340.000 kubikkmeter steinmasse må fraktes inn for å bygge fyllingen på rundt 40 dekar overflate.