Kommune­direk­tøren vil avslå søknad om flyte­brygge