Frivillige gjør klart til å ta imot flyktninger

foto