Disse bedrif­tene kan få nærings­støtte og lån

foto