Fellesorganisasjonen ber rådmannen stoppe omorganisering

foto