Koronakrisa rammer oss mindre enn landssnittet

foto