Ber om granskning av kostnader til innleid bistand i Brønnøy havn