Formannskapet skulle onsdag ta stilling til det ferdige forprosjektet for et nytt distriktsmedisinsk senter (DMS) i Brønnøysund. Politikerne i utvalget gikk enstemmig for å godkjenne prosjektet og vedtok samtidig at kommunens andel av utgiftene skal innarbeides i kommunens budsjett- og økonomibehandling.

Varaordfører Torstein Moe (V) mente dette var en sak «mannen i gata» var opptatt av, og ønsket å vite hvilken tidsramme rådmannen ser for seg. Rådmannen forklarte at man er avhengig av et positivt vedtak fra styret i Helgelandssykehuset - som skal leie mesteparten av DMS-bygget - for å gå videre, og at det vil bli fremmet en sak for styret der 20. juni - samme dag som kommunestyret i Brønnøy skal ta stilling til forprosjektet.

— Både styringsgruppen for prosjektet og direktøren for sykehuset i Sandnessjøen har fremmet en positiv innstilling til styret. Vår ambisjon deretter er å bruke høsten på detaljplanlegging. Det er mye som skal gjøres. Så ønsker vi å komme ut og gjøre et valg av entreprenør etter anbud slik at vi får byggestart i mai 2019 og ferdigstillelse sommeren 2020, sa rådmann Pål Trælvik, som mener at ingenting tilsier at man ikke skal få et positivt styrevedtak fra Helgelandssykehuset.

Siv Aglen (Ap) ville vite hvor mye DMS-et vil koste for Brønnøy i investering og drift.

— Investeringskostnadene vil bli på rundt 18-25 millioner kroner. Driftsutgiftene vil bli noenlunde likelydende som i dag, svarte rådmannen.

Per Martin Orvik (V) ga nok en gang uttrykk for stor tilfredshet med prosjektet.

— Dette er en veldig, veldig god sak for innbyggerne her. Det er fantastisk samfunnstekning å etablere et DMS i Brønnøysund. Det vil gi mye mindre belastning på de som trenger behandling og deres pårørende. Et kjempeløft for regionen, konstaterte Orvik.