Forbereder undersøkelse nordvest av Brønnøysund

foto