Saksbehandlingsfeil og mangelfulle protokoller, men Slotvik var habil, ifølge statsforvalteren

foto