Finanstilsynet ber om at bankenes overskudd for 2019 holdes tilbake inntil videre

foto