Stort politisk flertall gikk mot etterlønn for eks-ordfører

foto