Sykepleier fra Brønnøy i ny bok: Forteller om koronavåren

Sykepleier Kathrine Sjøttem fra Brønnøysund deler refleksjoner om hvordan hun har møtt koronakrisen i Trondheim, samt frykten og savnet av nær familie i Brønnøy. Foto: meramedia.no