Sykepleier fra Brønnøy i ny bok: Forteller om koronavåren