Har «stor tiltro» til havna, havnesjef og styreleder