Venterommer like ved ferjeleiet i Gutvik brant ned i natt. I samme bygning var det også et gatekjøkken. Ingen ble skadd i brannen. Da brannvesenet kom til Gutvik var venterommet nesten nedbrent.

- Jeg fikk melding om brannen ved 03.00-tida. Da gikk det ut en UMS-varsling, som betyr at det ble varslet både via telefon og nødnett. Etter det jeg kjenner til så ble brannen sett fra Leka, og jeg mener at det var derfra varslinga kom, sier brannsjef Roger Brattland i Vikna, som opplyser at han hadde ikke vakt i natt.

- Vi har såkalt dreiende vakt så det var min stedfortreder som organiserte brannvesenets utrykning. Jeg er informert om at da brannvesenet kom til Gutvik var venterommet nesten nedbrent. Leka brannvesen og Bindal brannvesen rykket også ut.

- Det var et relativt nystartet gatekjøkken som hadde tilholdssted i venterommet, og det er trist når arbeidsplasser går tapt, sier Brattland.

Brannsjef Kjell Andersen i Bindal opplyser at de var tilstede for å bistå under slukkinga.

- Vi fungerer som bistandsbrannvesen i slike situasjoner, sier Andersen.

TTS eier ferja som trafikkerer sambandet Gutvik/Leka. Ruteturene skal ikke være påvirket av brannen.