Sognepresten i Brønnøy ga menigheten en påskeskvett

foto