Ordfører overtalte formannskapet til å bevilge 20.000

foto