Tidli­gere helse- og velferds­sjef har fått ny jobb