– Kommer ikke til å bidra med en krone slik offent­lige myndig­heter oppfører seg