Stemte mot å utsette bygdeboka, så sa han «unnskyld»