En søker fikk ja i fjor, onsdag fikk en annen 200 meter lenger bort nei

foto