Helge Thorsen ønsker å anke dommen, formannskapet møtes tirsdag

foto