Grunneier med nei til oppdrettere i brev

I et brev gjør Steve Saltermark det klart at han ikke har noen intensjon om å la grunn han eier bli brukt til turstiene som er en del av planen for Toft næringsområde. Foto: Simon Aldra