Oppretter akuttplasser for flyktninger på Nesna

foto