Stiller spørsmål om hvorfor hurtigbåtreiser er så dyre