Færre boliger til utleie til tross for rekordhøy etterspørsel