– Vi har gode erfaringer med basene på Helgeland

foto