Poli­tikere og nærings­sjef jubler for Toft-avgjø­relse

foto
Ordfører Eilif Trælnes (Sp) leder an for varaordfører Tore Tveråmo (H), konstituert kommunedirektør Frank Nilssen og næringssjef Johnny Nielsen Hanssen under Kommunal- og moderniseringsdepartementets befaring på Toft i september. Foto: Simon Aldra