Sømna­poli­tikere vil bidra til bedre sykehus­samar­beid