Inn som styre­leder i Helge­land reha­bili­tering IKS

foto