Entreprenør tilbød havna forlik, i retten er kravet mer enn doblet