Fylkesmannen brukte nær to år på klagebehandling, nå er klagen trukket

foto