50 timer samfunnsstraff ble omgjort til 120 dager fengsel

foto