Utdanningssjef sier det er en stor belastning at mange blir overtallig

foto