I løpet av denne uka kommer en ny flyktningefamilie til Bindal. Dermed er årets mål nådd for bosetning av 15 flyktninger. Fram til nå har de nye innbyggerne kommet fra flyktningemottak i Norge. Den nye familien består av sju personer og er overføringsflyktninger fra en leir i Syria. Det var en av grunnene til at fokus nå ble rettet mot informasjon om landet og folket.

- Det er viktig at flere enn jeg har kunnskap om nye landsmenns kultur og levesett. Skal vi lykkes med intregreringsarbeidet bør alle involveres, sier flyktningkonsulent Åshild Dybvik Gillund som hadde invitert Josef Hæier fra IOM (International Organization for Migration) som har et samarbeid med IMDI.

Hæier kom til Norge som flyktning i 1991. Han fortalte om sitt første møte med landet.

Skolestruktur og politikk

- Det var vinter og kaldt. Da jeg satt i bilen som skulle bringe meg til mitt første bosted i Norge ble jeg forundret over at det passerte så mange bårebiler. Det er mange begravelser her i dag, tenkte jeg. Senere forsto jeg at dette var ikke bårebiler, for jeg hadde jo aldri sett biler med skibokser på taket før, sa Josef Hæier.

For kunnskap om kulturen er en viktig brikke for å skjønne handlemåte og tanker. Han informerte mellom annet om skolestrukturen i Syria før krigen.

- Alle elever brukte skoleuniform, og når jeg forteller at her i Norge kan de bruke de klærne de ønsker, så synes de dette er merkelig. Før krigen var det også 12 års obligatorisk og gratis skolegang i Syria. Dette inkluderer tre år på videregående skole. Trygghet er så mangt, skulle man føle seg trygge så burde man ikke involvere seg i politikk. De kan egentlig si hva de vil om Gud og religion, men man må ikke si noe galt om presidenten. Da kan man være ille ute.

Bedre forståelse

Han hadde også fokus på at når flyktninger kommer til et annet land har de alltid mange spørsmål.

- Dette handler om leveregler, og befolkningen i Syria er vant til å forholde seg sine regler. Da er det viktig å få god informasjon om hvordan dette fungerer i et nytt land. Mellom annet har de ikke svømmeundervisning i skolen, så det er få som kan svømme. Men når vi forteller dem hvorfor dette er viktig så blir det greit, sa han og henvendte seg til deltakere fra skoleverket.

- Alt det vi har fått kunnskap om så langt er veldig viktig, tenker jeg. Nå blir vi bedre rustet for å ta i mot nye innbyggere på en bedre måte, sa Paula Lindrupsen i en av pausene. Hun er daglig leder av Bindal frivilligsentral.

Seminaret siste handlet om forventninger og utfordringer, samt en bolk for diskusjon.