I forhandlingene til statsbudsjettet i fjor høst fikk Kristelig Folkeparti (KrF) gjennom 1,412 milliarder kroner til det de kaller en lærernorm.

Oversatt er det et tiltak for økt lærertetthet i hele grunnskolen.

Færre elever per lærer

Høsten 2018 skal gruppestørrelse 2, som er størrelse ved ordinær undervisning, være en elevgruppe på maksimalt 16 elever på 1.–4. trinn. På 5.–10. trinn skal det være maksimalt 21 elever.

Fra og med høsten 2019 skal samme gruppestørrelse være på henholdsvis 15 og 20 elever.

– Det er blitt flere lærere i småskolen, men satsingen har samtidig gått utover lærerkapasiteten på eldre årskull. En lærernorm vil gjøre lettere å tilby tilpasset undervisning og tettere oppfølging av den enkelte elev. Dessuten blir det lettere for lærerne å oppdage og motvirke mobbing, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til NTB om budsjettkravet.

Knut Arild Hareide, leder avKristelig Folkeparti, sørget for midler til lærernorm. Den trer i kraft fra 2018. Foto: Pressefoto.

Brønnøy får mest

Hver kommune på Sør-Helgeland fikk i juli utbetalt sine øremerkede midler.

På topp troner Brønnøy kommune.

Med fire skoler får de 856.249 kroner for høsten 2018.

Vevelstad kommune får minst. Med to skoler får de tildelt 74.992 kroner.

Til gjengjeld er Vevelstad Sentralskole den eneste skolen på Sør-Helgeland som ikke oppfyller kravene til gruppestørrelse 2, ifølge Utdanningsdirektoratets egen kalkulator.

Det gjelder på 5.–7. trinn, der det er 24,5 elever. Det er basert på tall fra skoleåret 2017-2018.

Hele listen:

Brønnøy kommune: 856.249 kroner.

Sømna kommune: 230.953 kroner.

Bindal kommune: 171.154 kroner.

Vega kommune: 137.907 kroner.

Vevelstad kommune: 74.992 kroner.