Sykehuset utsetter flyttingen av ambulansebåten fra Vega